statisztikák

» választási adatok
 
1990  1992  1996  2000 2004
 
pártnévkereső
     
 
további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
2000 - parlamenti választások: szenátus (pártok szerint)

Indep. Candidati independenti - Független jelöltek - Independent Candidates
CDR2000 Conventia Democrata Romana 2000 - Román Demokratikus Konvenció 2000 - Romanian Democratic Convention 2000
PAR Partidul Alianta Nationala PUNR-PNR - Nemzeti Szövetség Pártja - (PUNR-PNR) Party National Alliance
ApR Alianta pentru Romania - Szövetség Romániáért - Alliance for Romania
ApUR Alianta pentru Unitatea Romilor - Romák Egységéért Szövetség - Alliance for the Unity of the Roma
P.D.S.R Polul Democrat-Social din Romania - PDSR - Romániai Szociáldemokrata Pólus - Democratic-Social Pole of Romania
CTR Comunitatea Turca din Romania - Romániai Törökök Közössége - Turkish Community of Romania
ACBR Asociatia Culturala Bulgara din Romania - Romániai Bulgárok Kulturális Egyesülete - Bulgarian Cultural Association of Romania
AMSR Asociatia Macedonilor Slavi din Romania - Romániai Szláv-macedónok Egyesülete - Association of Slavic Macedonians of Romania
CCRR Centrul Crestin al Romilor din Romania - Romániai Romák Keresztény Központja - Christian Centre of the Roma in Romania
BRATSVO Comunitatea Bratsvo a Bulgarilor din Romania - Romániai Bulgárok Bratsvo Közössége - Bratsvo Community of Bulgarians in Romania
CEP Comunitatea Elena - Prahova - Prahovai Hellén Szövetség - Hellenic Community Prahova
CERR Comunitatea Etniei Rromilor din Romania - Romániai Roma Etnikum Közössége - Community of the Roma Ethnicity in Romania
CIR - Socola Comunitatea Italiana din Romania, Str. Socola Nr. 14, Iasi - Romániai Olaszok Közössége, Socola utca, 14. szám, Jászvásár - Italian Community in Romania - Str. Socola Nr. 14 - Iasi
CIR - Trei Ierarhi Comunitatea Italiana din Romania, Str. Trei Ierarhi, Nr.2, Iasi - Romániai Olaszok Közössége, Trei Ierarhu utca, 2. szám, Jászvásár - Italian Community in Romania - Trei Ierarhi Street - Iasi
CRLR Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania - Romániai Lipován Oroszok Közössége - Community of Lippovan Russians in Romania
FCER Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Romániai Zsidó Közösségek Föderációja - Federation of Jewish Communities in Romania
FDGR Forumul Democrat al Germanilor din Romania - Romániai Németek Demokratikus Fóruma - Democratic Forum of the Germans in Romania
LAR Liga Albanezilor din Romania - Romániai Albánok - League of Albanians in RomaniaI
LCIR Liga Comunitatilor Italiene din Romania - Romániai Olasz Közösségek Ligája - League of Italian Communities in Romania
LDCR Liga Democrata a Croatilor din Romania - Romániai Horvátok Demokratikus Ligája - Democratic League of the Croats in Romania
PR Partida Romilor - Romák Pártja - Roma Party
PG2K "Partidul Generatia 2000 - G2K" - "2000-es Generáció Párt" - "Party Generation 2000 "
PPP "Partidul Pentru Patrie" - "A Hazáért Párt" - "PPP - Party For the Motherland "
PANCD Partidul Alianta Nationala Crestin Democrata - Nemzeti Kereszténydemokrata Szövetség Pártja - National Christian Democratic Alliance Party
PAVE Partidul Alternativa Verde Ecologista - Környezetvédő Zöld Alternatíva Párt - Party Green Ecological Alternative
PCER Partidul Conventia Ecologista din Romania - Romániai Környezetvédő Konvenció Pártja - Party Ecological Convention of Romania
PD Partidul Democrat - Demokrata Párt - Democratic Party
PDPRD Partidul Democrat al Pensionarilor din Romania si Diaspora - Romániai Nyugdíjasok és Diaszpóra Demokrata Pártja - Democratic Party of Pensioners in Romania and the Diaspora
PDSR Partidul Democratiei Sociale din Romania - Romániai Társadalmi Demokrácia Pártja - Party of Social Democracy of Romania
PER Partidul Ecologist Roman - Román Környezetvédő Párt - PER - Ecological Party of Romania
PFER Partidul Federatia Ecologista din Romania - Romániai Környezetvédő Föderáció Pártja - Party Ecological Federation of Romania
PFD89 Patidul Fortelor Democratice '89 - '89-es Demokratikus Erők Párja - Party of Democratic Forces
RMSZP/PLDMR Partidul Liber Democrat Maghiar din Romania - Romániai Magyar Szabaddemokrata Párt - Free Democratic Hungarian Party in Romania
PLRSD Partidul Liber Republican Socialist Democratic - Szabad Rebublikánus Szocialista Demokrata Párt - Free Republican Socialist Democratic Party
PLC Partidul Liberal Crestin - Keresztény Liberális Párt - Liberal Christian Party
PLDR Partidul Liberal Democrat Roman - Román Demokratikus Liberális Párt - Romanian Liberal Democratic Party
PLMR Partidul Liberal Monarhist din Romania - Romániai Monarchista Liberális Párt - Liberal Monarchist Party of Romania
PM Partidul Moldovenilor - Moldvaiak Pártja - Party of Moldovans
PMR Partidul Muncitoresc Roman - Román Munkáspárt - Romanian Working Party
PNCFR Partidul Naitonal Conservator al Femeilor din Romania - Romániai Nők Nemzeti Konzervatív Pártja - National Conservativ Party of Women of Romania
PNDC Partidul National Democrat Crestin - Kereszténydemokrata Nemzeti Párt - National Democratic Christian Party
PNGL Partidul National 'Ginta Latina' - "Ginta Latina Nemzeti Párt" - National Party 'Latin Race'
PNL Partidul National Liberal - Nemzeti Liberális Párt - National Liberal Party
PNLC Partidul National Liberal Campeanu - "Campeanu Nemzeti Liberális Párt" - National Liberal Party Campeanu
PNT Partidul National Taranesc - Nemzeti Parasztpárt - National Peasant Party
PNTCD Partidul National Taranesc - Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt - National Peasant Party - Christian Democratic
PN Partidul Necomunistilor - Partid al Miscarii Nationale de Rezistenta pentru Renasterea Spirituala, Refacerea Economica si Reunificarea Patriei - "Nemkommunisták Pártja - Szellemi Újjászületésért, Gazdasági Újjáalakulásért és a Haza Újjáegyesítéséért Nemzeti Ellenállási Mozgalom Pártja" - Party of Non-Communists, Party of the National Movement of Resistance for the Spiritual Rebirth, Economic Recovery and Re-unification of the Motherland
PNG Partidul Noua Generatie - Új Generáció Pártja - Party New Generation
PP-PSD Partidul Particularilor - Partid Social Democrat - Magánvállalkozók Pártja - Szociáldemokrata Párt - Party of Private Entrepreneurs - Social Democratic Party
PPR Partidul Pensionarilor din Romania - Romániai Nyugdíjasok Pártja - Party of Pensioners of Romania
PPR Partidul Popular din Romania - Romániai Néppárt - Popular Party of Romania
PRN Partidul Reconcilierii Nationale - Nemzeti Megbékélés Pártja - PRN Party of National Reconciliation
PROD Partidul Reintregirii Optiunea Daco-Romana - 'Dákoromán Választás' Újjáegyesítés Pártja - Party of Reunification - Dacian-Roman Option
PRJADR Partidul Renasterii Judetelor Abuziv Desfintate - Önkényesen Felszámolt Megyék Újjászületésének Pártja - Party of the Revival of the Counties Abusively Abolished
PR Partidul Republican - Republikánus Párt - Republican Party
PRR Partidul Revolutiei Romane - Román Forradalom Pártja - Party of the Romanian Revolution
PRM Partidul Romania Mare - Nagy-Románia Párt - Greater Romania Party
PSD - Constantin Titel Petrescu "Partidul Social Democrat Constantin Titel Petrescu" - "Constantin Titel Petrescu Szociáldemokrata Párt" - "Social Democratic Party Constantin Titel Petrescu "
PSDR Partidul Social Democrat Roman - Román Szociáldemokrata Párt - Romanian Social Democratic Party
PSM Partidul Socialist al Muncii - Szocialista Munka Pártja - Socialist Party of Labour
PSMR Partidul Socialist Muncitoresc Roman - Román Szocialista Munkáspárt - Romanian Socialist Labour Party
PSR Partidul Socialist Roman - Román Szocialista Párt - Socialist Party of Romania
PUR Partidul Umanist Roman - Román Humanista Párt - Humanist Party of Romania
UDC Uniunea Democrat Crestina - Kereszténydemokrata Unió - Christian Democratic Union
PUPD Partidul Uniunea Populara pentru Dreptate - Igazságért Népi Szövetség Pártja - Party Popular Union for Justice
PVR Partidul Vietii Romanesti - Román Élet Pártja - Party of Romanian Life
UAR Uniunea Armenilor din Romania - Romániai Örmények Szövetsége - Union of Armenians of Romania
UBBR Uniunea Bulgara din Banat - Romania - Bánsági Bulgár Szövetség - Bulgarian Union in Banat- Romania
UBPR Uniunea Bulgarilor Pavlicheni din Romania - 'Pavlicheni' Bulgárok Romániai Szövetsége - Union of 'Pavlicheni' Bulgarians in Romania
UCR Uniunea Croatilor din Romania - Romániai Horvátok Szövetsége - Union of Croatians in Romania
UCAR Uniunea Culturala a Albanezilor din Romania - Romániai Albánok Kulturális Szövetsége - Cultural Union of Albanians in Romania
UCRR Uniunea Culturala a Rutenilor din Romania - Romániai Ruténok Kulturális Szövetsége - Cultural Union of Ruthenians in Romania
UDSCR Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania - Romániai Szlovákok és Csehek Demokratikus Szövetsége - Democratic Union of the Slovaks and Czechs in Romania
UDCR Uniunea Democratica a Croatilor din Romania - Romániai Horvátok Demokratikus Szövetsége - Democratic Union of Croats in Romania
UDTTMR Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania - Romániai Turko-muzulmán Tatárok Demokrata Szövetsége - Democratic Union of the Turkish Muslim Tatars in Romania
UDUR Uniunea Democrata a Ucrainienilor din Romania - Romániai Ukránok Demokrata Szövetsége - Democratic Union of Ukrainians in Romania
RMDSZ/UDMR Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania - Romániai Magyar Demokrata Szövetsége - Democratic Union of Hungarians in Romania
UDTR Uniunea Democrata Turca din Romania - Romániai Törökök Demokrata Szövetsége - Democratic Turkish Union in Romania
UER Uniunea Elena din Romania - Romániai Hellén Szövetség - Hellenic Union in Romania
UFD Uniunea Fortelor de Dreapta - Jobboldali Erők Szövetsége - Union of the Forces of the Right
ULB Uniunea Liberala 'Bratianu' - "Bratianu Liberális Szövetség" - Liberal Union 'Bratianu'
UPR Uniunea Polonezilor din Romania - Romániai Lengyelek Szövetsége - Union of the Poles in Romania
UPRDomPolski Uniunea Polonezilor din Romania 'Dom Polski' - "Dom Polski Romániai Lengyelek Szövetsége" - Union of the Poles in Romania 'Dom Polski'
USR Uniunea Sarbilor din Romania - Romániai Szerbek Szövetsége - Union of Serbians in Romania
UUR Uniunea Ukrainienilor din Romania - Ukrajnai Románok Szövetsége - Union of Ukrainians in Romania
UCR Uniunea Cehilor din Romania - Romániai Csehek Szövetsége - Union of the Czechs in Romania
CEIasi Comunitatea Elena Iasi - Jászvásári Hellén Közösség - Hellenic Community Iasi
UGAEHR Uniunea Generala a Asociatilor Etniei Hutule - Romániai Hutul Etnikum Általános Uniója - General Union of the Hutul Ethnicity in Romania
LIRB Liga Internationala a Romanilor - Bucuresti - Románok Nemzetközi Ligája - Bukarest - International League of the Romanians Bucharest
ELPIS Uniunea Elena ELPIS Constanta - "Konstancai ELPIS Hellén Szövetség" - Hellenic Union ELPIS Constanta


 
   


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2006
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék