statisztikák

» választási adatok
 
1990  1992  1996  2000 2004
 
pártnévkereső
     
 
további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
1990 - parlamenti választások: szenátus (pártok szerint)

AUR-PUNR AUR PUNR din Transilvania si Partidul Republican - Román Nemzeti Egység Erdélyi Pártja és Republikánus Párt - AUR - Party of Romanian National Unity from Transilvania and Republican Party
AFDPR Asociatia Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania - Romániai Volt Politikai Foglyok és a Diktatúra Áldozatainak Egyesülete - Association of Former Polirical Prisoners and Victoms of the Dictatorship in Romania
CLR Comunitatea Lipovenilor din Romania - Romániai Lipovánok Közössége - Community of Lippovans in Romania
FDGR Forumul Democratic al Germanilor din Romania - Romániai Németek Demokratikus Fóruma - Democratic Forum of the Germans in Romania
FSN Frontul Salvarii Nationale - Nemzetmegmentési Front - National Salvation Front
FPRSN Frontul Popular Roman al Salvarii Nationale - Román Népi Nemzetmegmentési Front - Romanian Popular Front of National Salvation
GCNR Gruparea de Centru 'Noua Romanie' - 'Új Románia' Centrum Tömörülés - Grouping of the Centre 'New Romania'
GDC Gruparea Democratica de Centru - Demokratikus Centrum Tömörülés - Democratic Grouping of the Centre
MER Miscarea Ecologista din Romania - Romániai Környezetvédő Mozgalom - Ecological Movement of Romania
PAD Partidul Alianta pentru Democratie - Demokráciáért Szövetség Pártja - Party Alliance for Democracy
PCRED Partidul Casa Romana a Europei Democratice - Demokratikus Európa Romániai Háza Párt - Party Romanian House of Democratic Europe
PC Partidul Cooperatist - Együttműködés Pártja - Cooperatist Party
PDAR Partidul Democrat Agrar din Romania - Romániai Demokrata Agrárpárt - Democratic Agrarian Party of Romania
PDM Partidul Democrat al Muncii - Demokrata Munkáspárt - Democratic Party of Labour
PDCR Partidul Democrat Constitutional din Romania - Romániai Demokrata Alkotmányos Párt - Constitutional Democratic Party of Romania
PDCRR Partidul Democrat Crestin al Romilor din Romania - Romániai Romák Kereszténydemokrata Pártja - Democratic Christian Party of the Rroma in Romania
PDE Partidul Democrat Ecologist - Demokrata Környezetvédő Párt - Democratic Ecological Party
PDP Partidul Democrat Progresist - Demokrata Haladó Párt - Democratic Progressive Party
PDSNDNV Partidul Dreptatii Sociale 'Noua Democratie' de Nord Vest din Romania - Észak-Nyugat-Romániai Társadalmi Igazság 'Új Demokrácia' Pártja - Party of Social Justice 'New Democracy' of North West of Romania
PER Partidul Ecologist Roman - Román Környezetvédő Párt - Ecological Party of Romania
PEU-Arad Partidul Ecologist Umanist - fondat in Arad - Környezetvédő Humanista Párt - Arad - Humanist Ecological Party- founded in Arad
MFP/PIM Partidul Independent Maghiar - Magyar Független Párt - Hungarian Independent Party
PLLR Partidul Liberal - al Libertatii - din Romania - Romániai Szabadság Liberális Pártja - Liberal Party of Freedon of Romania
PLS Partidul Liber Schimbist - Szabad Változás Pártja - Party of Free Changeability
MDM Miscarea Democratia Moderna - Modern Demokrácia Mozgalom - Modern Democracy Movement
MTD Miscarea 'Tinara Democratie' - Fiatal Demokrácia Mozgalom - Movement 'Young Democracy'
PMDSR Partidul Muncii Dreptati si Sociale din Romania - Munka és Társadalmi Igazság Romániai Pártja - Party of Labour and Social Justice of Romania
PM Partidul Muncii - Munkáspárt - Party of Labour
PNL Partidul National Liberal - Nemzeti Liberális Párt - National Liberal Party
PNP Partidul National Progresist - Nemzeti Haladó Párt - National Progressive Party
PNRep Partidul National Republican - Nemzeti Republikánus Párt - National Republican Party
PNR Partidul National Roman - Román Nemzeti Párt - National Romanian Party
PNTcd Partidul National Taranesc crestin si democrat - Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt - National Peasant Party - Christian and Democratic
PPPCERSN Partidul pentru Cinstirea Eroilor Revolutiei si Salvare Nationala - Forradalom Hőseinek Megbecsülése és Nemzeti Megmentés Pártja - Party for the Honouring of the eroes of the Revolution and National Salvation
PRD Partidul Radical Democrat - Radikális Demokrata Párt - Radical Democratic Party
PRNR Partidul Reconstructiei Nationale din Romania - Nemzeti Újjáépítés Romániai Pártja - Party of National Reconstruction of Romania
PRND Partidul pentru Reconstructia Nationala si Democratica - Nemzeti és Demokratikus Újjáépítésért Párt - Party for National and Democratic Reconstruction
PRC Partidul Republican Crestin - Keresztény Republikánus Párt - Republican Christian Party
PRNS Partidul Roman pentru Noua Societate - Román Új Társalomért Párt - Romanian Party for the New Society
PSDR Partidul Social Democrat Roman - Román Szociáldemokrata Párt - Romanian Social Democratic Party
PSDCR Partidul Social Democrat Crestin Roman - Román Szociáldemokrata Keresztény Párt - Romanian Social Democratic Christian Party
PSDI Partidul Socialist al Dreptatii - Independent - Igazság Szocialista Pártja - Független - Socialist Party of Justice - Independent
PSocDR Partidul Socialist Democratic Roman - Román Szocialista Demokratikus Párt - Romanian Socialist Democratic Party
PTR Partidul Taranesc Roman - Román Parasztpárt - Romanian Peasant Party
PT Partidul Tiganilor din Romania - Romániai Cigányok Pártja - Party of the Gypsies in Romania
PTLDR Partidul Tineretului Liber Democrat din Romania - Szabaddemokrata Ifjúság Pártja - Party of Free Democratic Youth of Romania
PUP Partidul Umanitar al Pacii - Béke Humanitárius Pártja - Humanitarian Party of Peace
PUDRRLR Partidul Unit Democrat al Romilor Rudarilor si Lautarilor din Romania - Romániai Teknővájó Romák és Cigányzenészek Egyesült Demokrata Pártja - United Democratic Party of the Roma Woodworkers and Fiddlers in Romania
PUR Partidul Uniunea Republicana - Republikánus Unió Pártja - Party Republican Union
PUD Partidul Unitatii Democratice - Demokratikus Egység Pártja - Party of Democratic Unity
PVDP Partidul Viitorul Democrat al Patriei - 'A Haza Demokratikus Jövője' Párt - Party Democratic Future of the Motherland
UAR Uniunea Armenilor din Romania - Romániai Örmények Szövetsége - Union of Armenians in Romania
UBB-ACBB Uniunea Bulgara din Banat - Asociatia Culturala Bulgara din Bucuresti - Bánsági Bulgár Szövetség - Bukaresti Bulgár Kulturális Egyesület - Bulgarian Union Banat - Cultural Union of Bulgarians Bucharest
PUCO Partidul Uniunea Crestin Ortodoxa - Keresztény Ortodox Egység Pártja - Party Christian Orthodox Union
PUCR Partidul Uniuni Crestine din Romania - Keresztény Egység Romániai Pártja - Party of Christian Union of Romania
UDC Uniunea Democrat Crestina - Kereszténydemokrata Szövetség - Democratic Christian Union
RMDSZ/UDMR Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania - Romániai Magyar Demokrata Szövetség - Democratic Union of Hungarians in Romania
UDRR Uniunea Democrata a Romilor din Romania - Romániai Romák Demokrata Szövetsége - Democratic Union of the Rroma in Romania
UDSR Uniunea Democratica a Sirbilor din Romania - Romániai Szerbek Demokratikus Szövetsége - Democratic Union of the Serbians in Romania
UDSCR Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania - Romániai Szlovákok és Csehek Demokratikus Szövetsége - Democratic Union of the Slovaks and Czechs in Romania
UER Uniunea Elena din Romania - Romániai Hellén Szövetség - Hellenic Union of Romania
ULB Uniunea Liberala 'Bratianu' - 'Brătianu' Liberális Szövetség - Liberal Union 'Bratianu'
UPRDomPolski Uniunea Polonezilor din Romania Dom Polski - 'Dom Polski' Romániai Lengyelek Szövetsége - Union of the Poles in Romania 'Dom Polski'
UUR Uniunea Ucrainienilor din Romania - Romániai Ukránok Szövetsége - Union of Ukrainians in Romania
PUDM Partidul Unitatii Democratice din Moldova - Demokratikus Egység Moldvai Pártja - Party of Democratic Unity from Moldova
AMLAAR "Alianta Muncitoreasca Libertatea Anticomunista si Antifascista" - 'Szabadság' Anktikommunista és Antifasiszta Munkásszövetség - Workers Alliance 'Freedom' Anticommunist and Antifascist
PDCj Partidul Democrat din Cluj - Kolozsvári Demokrata Párt - Democratic Party of Cluj
UDTO Uniunea Democratica 'Tara Oasului' - 'Avasország' Demokratikus Szövetség - Democratic Union 'Tara Oasului'
FDUNR Forumul Democratiei si Unitatii Nationale din Romania - Nemzeti Demokrácia és Egység Romániai Fóruma - Forum of Democracy and National Unity of Romania
UDTM Uniunea Democrata Turca Musulmana - Turko-muzulmán Demokrata Szövetség - Democratic Turkish Muslim Union
ULDRR Uniunea Libera Democratica a Romilor din Romania - Romániai Romák Szabad Demokratikus Szövetsége - Free Democratic Union of the Rroma in Romania
Independents Candidati Independenti - Független jelöltek - Independent Candidates
Ind. A. Iorgovan Antonie Iorgovan - candidat independent - Antonie Iorgovan - független jelölt - Antonie Iorgovan - Independent Candidate


 
   


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2006
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék