statisztikák

» választási adatok
 
1990  1992  1996  2000 2004
 
pártnévkereső
     
 
további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
1992 - parlamenti választások: szenátus (pártok szerint)

INDEP candidati independenti - független jelöltek - independent
CDR Conventia Democrata din Romania - Romániai Demokrata Konvenció - Democratic Convention of Romania
LNER Liga Nationala a Expropiatilor din Romania - Romániai Vagyonfosztottak Nemzeti Ligája - National League of Expropriated of Romania
PAJosNomenklatura Partidul Antitotalitarist "Jos Nomenclatura" - 'Le a Nomenklatúrával' Antitotalitarista Párt - Antitotalitarian Party 'Down the Nomenklatura’
PDS Partidul Dreptatii Sociale - Észak-Nyugat-Romániai Társadalmi Igazság 'Új Demokrácia' Pártja - Party of Social Justice of Romania
PMPLIR Partidul Micilor Proprietari si al Liberei Initiative din Romania - Romániai Kistulajdonosok és Vállalkozók Pártja - Party of Small Owners and Free Innitiative of Romania
PNR Partidul National Roman - Román Nemzeti Párt - Romanian National Party
PRUR Partidul Republican de Unitate a Romanilor - Románok Republikánus Egységpártja - Repubican Party of Romanians' Unity
PDST Partidul Social Democrat Traditional - Hagyományos Szociáldemokrata Párt - Traditional Social Democratic Party
PUP Partidul Umanitar al Pacii - Béke Humanitárius Pártja - Humanitarian Party of Peace
UAR Uniunea Armenilor din Romania - Romániai Örmények Szövetsége - Union of Armenians of Romania
UDSkCzR Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania - Romániai Szlovákok és Csehek Demokrata Szövetsége - Democatic Union of Slovaks and Czechs in Romania
AND Alianta pentru Demnitate Nationala - Nemzeti Méltóságért Szövetség - Alliance of National Dignity
CSS Conventia Solidaritatii Sociale - Társadalmi Szolidaritás Konvenciója - Convention of Social Solidarity
MER Miscarea Ecologista din Romania - Romániai Környezetvédő Mozgalom - Romanian Ecological Movement
PDAR Partidul Democrat Agrar din Romania - Romániai Demokrata Agrárpárt - Agrarian Democratic Party of Romania
PDN Partidul Dreptei Nationale - Nemzeti Igazság Pártja - Party of the National Right
PMNSP Partidul Miscarea Nationala "Scutul Patriei" - 'Haza Pajzsa' Nemzeti Mozgalom - Party Movement ' Motherland's Shield'
PNT Partidul National Taranesc - Nemzeti Parasztpárt - National Peasant Party
PRCD Partidul Revolutiei Crestin Democrat - A forradalom kereszténydemokrata pártja - Christian Democratic Party of the Revolution
PSM Partidul Socialist al Muncii - Szocialista Munka Pártja - Socialist Party of Labour
PUDM Partidul Unitatii Democratice din Moldova - Moldvai Demokratikus Egység Pártja - Party of Democratic Union from Moldova
UBBR Uniunea Bulgara din Banat-Romania - Bánsági Bulgár Szövetség - Bulgarian Union in Banat-Romania
UDTTMR Uniunea Democratica a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania - Romániai Turko-muzulmán Tatárok Demokrata Szövetsége - Democratic Union of Turkish-Muslim Tatars in Romania
UUR Uniunea Ucrainenilor din Romania - Romániai Ukránok Szövetsége - Union of Ukrainians in Romania
CIR Comunitatea Italiana din Romania - Romániai Olasz Közössége - Italian Community in Romania
FDGR Forumul Democrat al Germanilor din Romania - Romániai Németek Demokratikus Fóruma - Democratic Forum of the Germans in Romania
MIE Miscarea Pentru Integrarea Europeana - Európai Integrációért Mozgalom - Movement for European Integration
PDMR Partidul Democrat al Muncii din Romania - Munka Romániai Demokrata Pártja - Democratic Party of Labour in Romania
PECLE Partidul Eroilor Cazuti pentru Libertatea Eroilor Ramasi in Viata Afectati de Gloantele Barbare - A Barbár Golyók által Érintett, Életben Maradt Hősök Szabadságáért Elesett Hősök Pártja - Party of the Heroes Falled for the Freedom of the Heroes Left Alive and Affected by Barbarian Bullets
PM Partidul Muncii - Munka Pártja - Party of Labour
PNTCDI Partidul National Taranesc Crestin Democrat independent - Független Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt - Independent National Peasant Christian Democratic Party
PRDPRR Partidul Roman Democrat Popular Realist Revolutionar - Román Népi Demokrata Realista Forradalmi Párt - Romanian Popular Democratic Realist Revolutionary Party
PSocDR Partidul Socialist Democratic Roman - Román Szocialista Demokratikus Párt - Romanian Socialist Democratic Party
PUNR Partidul Unitatii Nationale Romane - Román Nemzeti Egység Pártja - Party of Romanian National Unity
UCrR Uniunea Croatilor din Romania - Romániai Horvátok Szövetsége - Union of Croats in Romania
UER Uniunea Elena din Romania - Romániai Hellén Szövetség - Hellenic Union in Romania
LIP Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania - Romániai Lipován Oroszok Közössége - Community of the Lippovan Russians in Romania
FDUNR Forumul Democratiei si Unitatii Nationale din Romania - Romániai Demokrácia és Nemzeti Mozgalom Fóruma - Forum of Democracy and National Unity of Romania
MPR Miscarea Pentru Romania - Romániáért Mozgalom - Movement for Romania
PDC Partidul Democrat Cooperatist - Demokrata Együttműködés Pártja - Democratic Cooperatist Party
PLabR Partidul Laburist Roman - Román Laburista Párt - Romanian Labour Party
PNPLR Partidul National al Producatorilor Liberi din Romania - Romániai Szabad Termelők Nemzeti Pártja - National Party of Free Producers from Romania
PCERSN Partidul pentru Cinstirea Eroilor Revolutiei si Salvare Nationala - Forradalom Hőseinek Megbecsülése és Nemzeti Megmentés Pártja - Party for the Honouring of the Heroes of the Revolution and National Salvation
PRM Partidul Romania Mare - Nagy-Románia Párt - Greater Romania Party
PTR Partidul Tiganilor din Romania - Romániai Cigányok Pártja - Party of Gypsies in Romania
PUSD Partidul Unitatii Social-Democrate - Szociáldemokrata Egység Pártja - Party of Social Democratic Unity
UDSCR Uniunea Democrata a Sarbilor si Carasovenilor din Romania - Romániai Szerbek és Krassovánok Demokrata Szövetsége - Democratic Union of Serbs and Carasovenians of Romania
UGRR Uniunea Generala a Romilor din Romania - Romániai Romák Általános Szövetsége - General Union of Roma in Romania
CDU Conventia Democrata Unita - Egyesült Demokrata Konvenció - United Democratic Convention
FDSN Frontul Democrat al Salvarii Nationale - Demokrata Nemzetmegmentési Front - Democratic National Salvation Front
NPL Noul Partid Liberal - Új Liberális Párt - New Liberal Party
PDI Partidul Democrat Independent - Független Demokrata Párt - Independent Democratic Party
PLMR Partidul Liberal Monarhist din Romania - Romániai Monarchista Liberális Párt - Liberal Monarchist Party of Romania
PNDC Partidul National Democrat Crestin - Kereszténydemokrata Nemzeti Párt - Christian National Democratic Party
PRIR Partidul Renasterea si Independenta Romaniei - Románia Újjászületése és Függetlensége Pártja - Romanian Renaissance and Independence Party
PRNS Partidul Roman pentru Noua Societate - Új Társadalomért Román Párt - Romanian Party for a New Society
P'TR' Partidul "Tribuna Republicana" - 'Republikánus Tribün' Pártja - Party 'Republican Tribune'
PVDP Partidul Viitorul Democrat al Patriei - A Haza Demokrata Jövője Párt - Party Democratic Future of the Motherland
RMDSZ/UDMR Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania - Romániai Magyar Demokrata Szövetség - Democratic Alliance of Hungarians in Romania
ULDRR Uniunea Libera Democratica a Romilor din Romania - Romániai Romák Szabad Demokratikus Szövetsége - Free Democratic Union of the Roma in Romania
FDR16 Frontul Democrat Roman 16 Decembrie 1989 Timisoara - Román Demokrata Front 'Temesvár 1989. december 16' - Democratic Romanian Front -16 December 1989 Timisoara
PRomi Partida Romilor - Romák Pártja - Roma Party
PDSDR Partidul Dreptatii Social Democratiei din Romania - Romániai Szociáldemokrácia Igazságának Pártja - Party of Justice and Social Democracy in Romania
PLRep Partidul Liber Republican - Szabad Republikánus Párt - Free Republican Party
PNL Partidul National Liberal - Nemzeti Liberális Párt - National Liberal Party
PR Partidul Republican - Republikánus Párt - Republican Party
PSD-TP Partidul Social Democrat "Titel Petrescu" - 'Titel Petrescu' Szociáldemokrata Párt - Social Democratic Party 'Titel Petrescu'
PUC Partidul Umanist Conservator - Konzervatív Humanista Párt - Conservative Humanistic Party
PVP Partidul Vointa Poporului - Népi Akarat Pártja - Party 'Will of the People'
UDTR Uniunea Democrata Turca din Romania - Romániai Török Demokrata Szövetség - Turkish Democratic Union in Romania
ULB Uniunea Liberala Bratianu - 'Bratianu' Liberális Szövetség - Liberal Union Bratianu
FSN Frontul Salvarii Nationale - Nemzetmegmentési Front - National Salvation Front
PADRR Partidul Alianta Democrata a Romilor din Romania - Romániai Romák Demokrata Szövetségének Pártja - Party Democratic Alliance of Roma in Romania
PDSND NV Partidul Dreptatii Sociale (Noua Democratie) de Nord Vest din Romania - Észak-Nyugat-Romániai Társadalmi Igazság 'Új Demokrácia' Pártja - Party of Social Justice New Democracy of the North West of Romania
PLS Partidul Liber Schimbist - Szabad Változás Pártja - Party of Free Change
PRCR Partidul Republican Crestin din Romania - Romániai Keresztény Republikánus Párt - Christian Republican Party of Romania
PSDI Partidul Social Democrat Independent - Független Szociáldemokrata Párt - Independent Social Democratic Party
PUR Partidul Umanist Roman - Román Humanista Párt - Romanian Humanistic Party
SND Solidaritatea National Democrata - Nemzeti Demokrata Szolidaritás - National Democratic Solidarity
UDC Uniunea Democrat Crestina - Kereszténydemokrata Szövetség - Christian Democratic Union
DomPolski Uniunea Polonezilor din Romania "Dom Polski" - 'Dom Polski' Romániai Lengyelek Szövetsége - Union of the Poles 'Dom Polski'
ACBgR Asociatia Culturala Bulgara din Romania - Romániai Bulgárok Kulturális Egyesülete - Bulgarian Cultural Association in Romania
PNDC Partidul National Democrat Crestin Linia Maniu-Mihalache - Kereszténydemokrata Nemzeti Párt Maniu-Mihalache-irányvonal - MM National Christian Democratic Party Maniu-Mihalache Lineage
UTR Uniunea Turca din Romania - Romániai Török Szövetség - Turkish Union of Romania


 
   


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2006
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék